100-lecie ZSBiO w Jarosławiu

Strona o obchodach jubileuszu 100-lecia naszej szkoły

Początek

W dniach 23 – 25 września Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu obchodził Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Dla społeczności szkolnej i lokalnej było to niezwykle ważne wydarzenie. Dla wielu stanowiło sentymentalną podróż do niezapomnianych lat młodości i okazję do odnowienia starych przyjaźni.

Historia szkoły sięga roku 1911. Wtedy to zaczęła swoją działalność jako Cesarsko – Królewska Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Do dziś dnia przeszła wiele przeobrażeń, ale zachowała swój niepowtarzalny charakter i ponadczasowe zadania – kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń Polaków.

W pierwszym dniu obchodów (23 września) została odsłonięta tablica pamiątkowa, a w Izbie Pamięci i Tradycji otwarto wystawę poświęconą historii szkoły.

Główne uroczystości rozpoczęły się w sobotę (24 września) w jarosławskiej kolegiacie. Podczas Mszy św. poświęcono nowy sztandar szkoły oraz modlono się za zmarłych i żyjących absolwentów, nauczycieli, uczniów i pracowników Jubilatki. Kolejnych wrażeń dostarczył wszystkim uroczysty przemarsz ulicami miasta przy dźwiękach orkiestry dętej Laudate Dominum do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się okolicznościowa akademia.

Uczestniczyło w niej zacne grono absolwentów oraz zaproszeni goście: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz; Marszałek Województwa Podkarpackiego dr Mirosław Karapyta; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak; Posłowie na Sejm RP: dr Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba, Tomasz Kulesza; Starosta Jarosławski Jerzy Batycki; Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło; zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia ds. Gospodarczych Stanisław Misiąg; Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu doc. dr Krzysztof Rejman, emerytowani nauczyciele, duchowieństwo, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele instytucji, związków zawodowych i mediów.

Gospodarz spotkania, dyrektor szkoły Marek Zawisza, powitał wszystkich zebranych kierując ciepłe słowa szczególnie do absolwentów. Przypomniał osiągnięcia szkoły na przestrzeni jej stuletniej działalności. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników. W licznych wystąpieniach zaproszeni goście podkreślali zasługi szkoły dla regionu, często odwoływali się do jej historii i do wspomnień z nią związanych. Szczególne wrażenie wywołało wystąpienie pana Mieczysława Szwarca, jednego z najstarszych absolwentów zjazdu, który podzielił się z zebranymi wieloma nieznanymi dotąd wspomnieniami i anegdotami. W czasie uroczystej akademii uhonorowani zostali zasłużeni nauczyciele szkoły.

Podczas programu artystycznego stańczykowski błazen i aktorzy przenieśli zebranych na gali gości i uczniów w podróż w czasie. W formie epizodów scenicznych przedstawili historię szkoły na tle dziejów państwa polskiego. Występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, na którą składały się filmy i archiwalne zdjęcia z życia szkoły. Bezpośrednio po części artystycznej absolwenci udali się na spotkania klasowe, które odbyły się w murach szacownej Jubilatki. Sobotnie uroczystości zakończył Bal Absolwenta, na którym świetnie bawili się absolwenci i zaproszeni goście.

Z kolei w ostatnim dniu jubileuszu, tj. 25 września uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty na grobach zmarłych Profesorów i Kolegów.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się w godzinach popołudniowych spotkaniem z dyrektorem szkoły.

Komentowanie wyłączone.